Calgaz 7HP

Hỗn hợp khí chuẩn Calgaz, chứa trong bình thép Calgaz 7HP, 34 Lít khí

Bình khí hiệu chuẩn hãng Calgaz, Model cỡ bình 7HP, chứa 34 lít khí ở 494 psig/34 bar. Các loại khí tiêu chuẩn: Nitrogen, CH4, I-C4H8, I-C4H10, O2

Hiển thị tất cả 7 kết quả