Clip SGD

Crowcon Clip SGD là máy đo dò nồng độ khí độc đơn chỉ tiêu. Máy được thiết kế để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm, có sẵn các model cho việc đo các khí độc H2S, CO, và đo nồng độ O2.

  • Có thể thay đổi mức cảnh báo – đảm bảo phù hợp với sự thay đổi điều chỉnh hoặc quy định của công ty.
  • Trạm kết nối Crowcon Clip SGD – giữ các máy giám sát được cấu hình đúng mà không cần các dịch vụ hoặc đội ngũ kỹ thuật.
  • Chỉ thị ‘Bump test due’ – Cảnh báo người sử dụng và đội ngũ thành viên rằng máy đang không tuân thủ đúng yêu cầu.
  • Nhỏ gọn và nhẹ – dễ dàng mang theo
  • Một nút thao tác – vận chuyển đơn giản cho người sử dụng và giảm thời gian đào tạo.
  • Dải nhiệt độ hoạt động rộng – hoạt động hiệu quả trong một dải môi trường khắc nghiệt.
  • Chống nước và bụi chuẩn IP67 và IP 66

Hiển thị kết quả duy nhất