LaserMethane

LaserMethane mini là một máy dò khí cầm tay nhỏ gọn cho việc phát hiện khí methane tại một khoảng cách 0 ~ 100m. Sử dụng công nghệ laser, các rò rỉ của Methane được xác định tại một điểm bởi chùm tia laser hướng về nghi ngờ rò rỉ, hoặc dọc theo đường quan sát. Công nghệ cách mạng này loại bỏ các sự cần thiết để truy cập các vị trí cao, giảm giá thành và nâng cao tốc độ phát hiện. LaserMethane là một lý tưởng cho việc sử dụng trong các môi trường công nghiệp, thương mại và nghiên cứu, bất cứ đâu mà Methane có thể xuất hiện và trong các việc giám sát và vị trí cần thiết.

Hiển thị kết quả duy nhất