Máy đo khí cho tàu biển

Máy đo khí cho tàu biển là các loại máy đo khí cầm tay được thiết kế, chế tạo dành riêng cho lĩnh vực hàng hải.

Đặc điểm lĩnh vực tàu biển là mang tính đặc thù với các điều kiện môi trường khắc nhiệt như (độ mặn, độ ẩm ,nhiệt độ…) và đồng thời phải an toàn tuyệt đối với các mối nguy hiểm như cháy nổ, khí độc. Chính vì những yêu cầu đặc biệt như vậy nên máy phát hiện khí đối với lĩnh vực tàu biển nói riêng và lĩnh vực hằng hải nói chung phải được thiết kế với những đặc điểm khác với các lĩnh vực khác như tăng cường độ bền, chịu được những đặc trưng của môi trường biển như (nước biển, độ mặn…), tránh được sự oxi hóa cho thiết bị do nước biển mang lại.

Các máy đo khí này đo được các khí thông thường trên tàu biển như ( khí cháy nổ ( LEL), khí độc H2S, CO…, Benzen và nồng độ khí O2. Ngoài ra để các máy đo, dò khí sử dụng được trên tàu cần phải có giấy chứng nhận phê duyệt kiểu cho lĩnh vực hằng hải.

Các khu vực rất đặc thù trên tàu biển với nhiều bồn bể, hầm hàng ( tàu chở dầu , hóa chất, …) các khu vực có không gian hẹp, các khoang hàng, buồng máy do đó máy đo khí cần đảm bảo 2 chức năng là bảo vệ cá nhân và kiểm tra đánh giá sự rò rỉ.

Máy đo khí dành cho tàu biển thông dụng:

Hiển thị 1–12 của 38 kết quả