Máy đo khí cho tàu biển

 

Máy đo khí cho tàu biển là các loại máy đo khí cầm tay được thiết kế, chế tạo dành riêng cho lĩnh vực hàng hải. Tăng cường về độ bền, khả năng chịu môi trường khắc nghiệt và tích hợp đo những khí thường có trên tàu biển như. Khí cháy nổ, Khí độc CO, khí độc H2S, khí Benzen và nồng độ oxy trong không khí. Để sử dụng được trên tàu biển, các loại máy đo khí cho tàu biển cần có giấy chứng nhận phê duyệt kiểu cho lĩnh vực hàng hải.

Đặc thù tàu biển có rất nhiều không gian hẹp như hầm hàng, buồng máy, két chứa. Do đó, máy đo khí dùng ở tàu biển phải đảm bảo phục vụ cả 2 công năng là bảo vệ cá nhân khi vào không gian hạn chế và kiểm tra đánh giá rò rỉ.

Máy đo khí cho tàu biển thông dụng:

Showing 1–16 of 21 results