MicroRAE

  • Siêu tính năng kết nối không dây
  • Tùy chọn đo 4 trong 5 khí sau: LEL/O2/CO/H2S/HCN

Nâng cao tính thân thiện và tính linh hoạt cho việc phát hiện khí không dây
MicroRAE ™ là thiết bị đo đa khí dạng khuếch tán không dây đồng thời đo được tới 4 khí, bao gồm hydrogen sulfide (H2S), carbon monoxide (CO), oxy(O2) và các chất dễ cháy (LEL). Với nhiều lựa chọn kết nối không dây, MicroRAE có thể cung cấp vị trí và trạng thái cảnh báo thời gian thực cho các kết nối không dây khác như ConneXt Plus, ConneXt Pro, ConneXt Loneworker và Safety Communicator.

Hiển thị kết quả duy nhất