MX6 iBrid

Máy đo khí độc MX6 iBrid có thể đo được 1 đến 6 khí trong danh mục khí sau:

  • Máy đo khí cháy nổ: LEL (Pentane), LEL (Methane), CH 4 IR (0-100% vol.), CH 4 (0-5%), Hydrocarbons IR (0-100% LEL)
  • Máy đo tổng hợp khí hữu cơ dễ bay hơiPID
  • Máy đo các loại khí độc: H2S, O2, NO2, CO, CO/H2S, NH3, Cl2, ClO2, PH3, CO High, SO2, HCl, HCN, H2, PH3 High, NO, CO/H2 low interference, CO2 IR

Hiển thị kết quả duy nhất