Pac 5500

Thiết bị phát hiện đơn khí, Model Drager Pac 5500, Tuỳ chọn CO H2S O2 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp khắt khe. Lớp vỏ cao su chịu va đập giúp bảo vệ đáng tin cậy chống lại các ảnh hưởng cơ học bên ngoài và các hóa chất ăn mòn. Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu của IP 68.

​Máy được trang bị công nghệ cảm biến Drager XXS. Những cảm biến sáng tạo mới này mang đến hiệu suất rất cao, với thời gian phản ứng nhanh chóng chỉ trong mười giây. Cảm biến XXS cũng có thời gian sử dụng dài, trên bốn năm bao gồm cảm biến oxy, vì thế có chi phí vận hành thấp.

Máy đo đơn khí Drager Pac 5500, có thể tùy chọn đo 1 trong 3 khí: CO/H2S/O2.

Hiển thị tất cả 4 kết quả