PGM-1860

Máy đo đơn khí độc Honeywell RAE systems ToxiRAE Pro PGM-1860, tuỳ chọn cảm biến (H2S , CO, SO2, NO, Cl2, HCN, NH3, PH3, ClO2, CO, HR, O2, CO comp H2, CH3-SH, EtO-A , EtO-B, EtO-C, HR, H2, H2S, HR, HCHO, O2)

Tính năng máy đo khí Honeywell RAE systems ToxiRAE Pro PGM-1860

  • Bộ giám sát không dây riêng cho khí độc và khí ôxy
  • Hoán đổi các cảm biến khác nhau cho mỗi loại khí khác nhau bao gồm H2S, CO, NH3, Cl, HCN, N2O, P……..và nhiều chất khác nữa
  • Thiết bị cảm biến lưu dữ liệu hiệu chỉnh ngay cả khi thay thế cảm biến
  • Cảnh báo không dây tại chỗ và từ xa theo 5 cách
  • Màn hình lớn
  • Chống bụi, nước, và shock
  • Tương thích với AutoRae2
  • Tự động bump test và hiệu chỉnh đầy đủ
  • Tích hợp cảnh báo mức thấp
  • Cảm biến tốt nhất có thể dùng chung với họ máy MultiRae

Hiển thị tất cả 7 kết quả