Qrae 3

Máy đo 4 khí Qrae 3 PGM-2500 / 2500P, đo khí LEL O2 CO H2S, tuỳ chọn bơm hút, máy có thể tùy chọn đo 4 trong các loại khí sau: LEL, OXY, KHÍ ĐỘC CO, H2S, NH3, CL2, NO2, SO2, HCN, NH3, PH3

Máy đo khí RAE systems QRAE 3 là dòng máy đo khí đa chức năng, thiết kế chắc chắn, tích hợp 4 cảm biến trong một máy và có 2 model là đo kiểu bơm khí và đo kiểu khuếch tán khí, máy cung cấp khả năng theo dõi liên tục sự tiếp xúc của người lao động với các chất khí O2, khí dễ cháy, và khí độc hại, bao gồm các khí H2S, CO, SO2, HCN và ứng phó trong môi trường độc hại.

Hiển thị tất cả 5 kết quả