Ventis LS

Máy đo khí Ventis LS hãng Industrial Scientific được coi như một giải pháp an toàn trong môi trường lao động. Máy đo khí Ventis LS có khả năng theo dõi liên tục sự tiếp xúc của người lao động với các loại khí cháy, khí oxy và khí độc trong môi trường họ ở trong, đồng thời báo cáo vị trí hiện tại của người lao động.

  • Phát hiện 1 đến 4 khí trong các loại H2S, O2, LEL, CO, SO2 và NO2
  • Truyền thông tin và loại khí, nồng độ và báo động về trung tâm qua mạng Wi-Fi
  • Gửi cảnh báo đến phòng điều khiển nếu người công nhân kích hoạt nút báo động – khẩn cấp của thiết bị hoặc nếu không phát hiện được chuyển động
  • Cho phép xác định vị trí người lao động theo thời gian thực từ bàn điều khiển trung tâm
  • Hoạt động trên nền tảng iNet – Industrial Scientific được phát triển riêng bởi ISC.

Hiển thị kết quả duy nhất