Thẻ: Cảm biến báo mức

Cảm biến Finetek – Báo mức kiểu phao từ FD7

Cảm biến Finetek – Báo mức kiểu phao từ FD7 Cách chọn cảm biến: Chọn cảm biến từ trên xuống dưới; Đầu tiên chọn loại cảm biến (Phòng nổ, chịu nhiệt, nhôm, nhựa) > chọn cỡ hộp đấu nối và vật liệu hộp đấu nối > Chọn cách kết nối mặt bích hay ren và cỡ […]