Thẻ: ISC

Giới thiệu hãng Máy đo khí ISC – Industrial Scientific Corporation

Máy đo khí ISC được sản xuất bởi Industrial Scientific Corporation, hoặc ISC, phát triển, sản xuất, và cung cấp dịch vụ thiết bị phát hiện khí cầm tay và cố định. Thị trường chính bao bồm tiện ích, sản xuất hóa chất, dầu khí, gang thép, công nghiệp giấy, cứu hỏa, xây dựng, quân […]