1000 Psi (70Bar)

Bình khí chuẩn 1000 Psi (70Bar), được nạp với áp suất 1000Psi tương đương với (70Bar). Đây là loại bình khí áp thấp, dùng 1 lần.

Một số cỡ dung tích khí phổ biến được nạp ở 1000 Psi (70Bar) tương đương với cỡ bình đựng nước WC như sau:

  • 34L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~0.5L, ít phổ biến
  • 58L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~0.8L, ít phổ biến
  • 60L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~0.85L, ít phổ biến
  • 65L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~0.9L H285xD76, Ví dụ cỡ bình 65DA
  • 103L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~1.5L H356xD83, Ví dụ cỡ bình 103DS
  • 112L Khí ở 70 Bar > Đựng trong bình ~1.6L H365xD90, Ví dụ cỡ bình 112DA

Hiển thị 1–12 của 34 kết quả