Tank-Pro

Máy đo khí Crowcon Tank-Pro đo 1 đến 4 khí: Cháy nổ, Oxy, CO và H2S

Tank-Pro kết hợp những tính năng an toàn mới và một thiết kế trực quan, chắc chắn để mang đến sự bảo vệ tiên tiến cho tất cả các công việc trong các môi trường nguy hiểm. Máy đo khí Crowcon Tank-Pro đặc biệt dễ sử dụng, sửa chữa và bảo trì, bảo vệ chống lại bốn loại khí độc phổ biến là CO, H2S, khí dễ cháy và sự suy giảm khí O2.

Hiển thị kết quả duy nhất