Dự án #Tàu chở dầu HAI LINH 17

0 Comments
Oil Tanker HAI LINH 17


Dự án #Tàu chở dầu ROYAL 79

0 Comments
Marine Oil tanker ROYAL 79


Dự án #Tàu chở dầu HAI HA 88

0 Comments
Oil Tanker HAI HA 88


Dự án #Tàu chở dầu SHIPMARIN STAR

0 Comments
Oil/Chemical tanker SHIPMARIN STAR


Dự án #Tàu chở dầu GOLDEN OCEAN 25/26

0 Comments
Oil tanker GOLDEN OCEAN 25/26


Dự án #Tàu chở dầu HAI HA 618

0 Comments
Oil tanker HAI HA 618


Dự án #Tàu chở dầu AN PHÚ 15

0 Comments
Oil Tanker AN PHU 15


Dự án #Tàu chở dầu Phú Đạt 15

0 Comments
Oil Tanker PHU DAT 15


Dự án #Tàu dầu/hóa chất VIETSTAR

0 Comments
Ngoi-Sao-Viet


Dự án #Tàu chở dầu VIET SEA

0 Comments
MT-Viet-Sea